SAL İNŞA EDELİM

Diller

Share This Experiment

Experiment Category: 

AMAÇ: 

Suda yüzen yapılar oluşturarak suyun kaldırma kuvvetini ölçmek.

MALZEMELER: 

  • Abeslang
  • 4 tane 1 m ip,
  • 4 tane pipet
  • 1 strafor-köpük bardak(kağıt bardak olabilir)
  • bilyeler

YAPMA VE GÖZLEMLEME: 

Nehrin karşısına geçmek için bir sal yapmaya ihtiyacınız var bu yüzden tasarımınızı test etmek için küçük ir modelini yapmak istiyorsunuz.
  1. 5 tane abeslang ,4 adet ipi,4 pipet ve bir köpük kupayla içinde bilyeler olan asker kabını destekleyecek bir sal inşa edin
  2. Yapıyı tamamladığınızda sal yüzmeyi bırakana kadar bilyeler ekleyin.Salınız kaç bilye taşıyabiliyor?
Tasarımızı çevredeki diğer sallarla kıyaslayın,farklılıklar varmıydı? Ya benzerlikler?

NELER OLUYOR?: 

Bu uygulama suda yüzen yapılar oluşturmaya uygundur.nesnelersudayoğunluk ve kaldırma kuvvetiyle yüzerler.yoğunluk kütlenin hacmine oranıdır.Kütle nesnenin içerdiği madde miktarıdır.Nesnenin kütlesi ağırlığından farklıdır.Nesnenin ağırlığı yerine göre değişebilir fakat kütle aynı kalır.Hacim nesnenin boşlukta kapladığı miktardır.Suda yüzen nesneler daha az yoğun olarak ve sudan daha hafif olarak adlandırılır. Suda batan nesneler daha yoğun veya suda daha ağırdır.Kaldırma kuvveti nesneleri yüzdüren yukarı doğru bir kuvvettir. Nesne suya bırakıldığında eğer kaldırma kuvveti ağırlığından büyükse yüzer. Ağırlık kaldırma kuvvetinden büyükse batar. Kaldırma kuvvetini suyun itebileceği alanı büyüterek arttırabilirsiniz. Havuzdaki durumu düşünün eğer kollarınızı bacaklarınıza kavuşturursanız ne olur(batarsınız)vücudunuzu dümdüz gerdirirseniz(yüzersiniz)öğrenciler sallarını sudan daha az yoğun malzemelerden inşa ettiğinde sal yüzecektir. Abeslanglarını ve kupayı nasıl yerleştirirler.Salları kaç tane bilye taşıyacak  

VELİ ÖĞRETMEN İPUÇLARI: 

NOT:Pipetlerin yüzmesi için sızdırmaz olması gerekir. .lastik pipet kullanın,kağıt olanlar dağılacaktır. Kaldırma kuvvetini göstermek için kil kullanarak küçük bir gösteri yapabilirsiniz. Bir parça kil alın ve iki eşit parçaya bölün,birisini top gibi yuvala diğerini düz bir bot şeklini verin. Top şeklinde olan batacak düz olan ise yüzecektir. Daha küçükler için bu faaliyet basitleştirilebilir. Onlar sadece yüzen bir model oluşturabilirler. Pipetlerdeki delikleri kapatmak için kil kullanabilirsiniz. Böylece içeri su geçmez. Daha kalın abeslanglar bu işi daha kolaylaştırır. Çünkü daha fazla yüzey alanına sahiptirler. Eğer öğrencilerin tasarımla ilgili zorlukları varsa suda yüzen cisimleri düşünmelerini ve çizmelerini sağlayın. Nasıl şekiller bunlar? Altlarında açıklıkları var mı? Kids TryScience deney içeriklerinin Türkçeye çevrilmesi konusundaki desteği için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.