DENGE VE AĞIRLIK MERKEZİ

Diller

Share This Experiment

Experiment Category: 

AMAÇ: 

Bloklarla şekiller oluşturarak geometriyi keşfetmek.

MALZEMELER: 

  • 10-15 tane hepsi aynı büyüklükte dikdörtgensel katı (ahşap veya plastik) bloklar.(jenga blokları kullanılabilir)
  • Düz bir zemin.

YAPMA VE GÖZLEMLEME: 

  1. 10 tane bloğu birbiri üzerine dizin ve düz bir zeminde dengeli ve düzenli olduğundan emin olun
  2. En üstteki bloğu (diğer blokları düşürmeden)gidebildiği kadar yavaşça kaydırın.
  3. İkinci bloğu üçüncü bloğun üstüne gelecek şekilde hareket ettirin. En üstteki bloğun onunla hareket ettiğinden emin olun. En üstteki blok ve ikinci blok köşede düşmeden aslı olmalıdır.
  4. Blokları üst üste dizmeye devam edin. Birbirini izleyen blok altındaki bloğun köşesine mümkün olduğunca hareket etmelidir. Kaç tane blok dengededir?
  5. Blokları hareket ettirirken her bir blok kendisinden önceki bloğa göre ne kadar uzakta olduğuna dikkat edin ve bir model bulmaya çalışın.

NELER OLUYOR?: 

Bu uygulamada denge noktasını ve her bir bloğun ağırlık merkezi olduğunu öğreniriz. Her nesnenin bir ağırlık merkezi vardır; sizin bile bir ağırlık merkeziniz vardır. Üstteki bloğun bu kadar hareket etmesinin sebebi ağırlık merkezinin blokların merkezinde olmasından kaynaklanır. Üstteki bloğun ağırlık merkezi aşağıdaki blok üzerindedir. Bir bloğu hareket ettirdiğimizde onun üstündeki blokların ağırlık merkezlerini kaydırmış oluruz. Değişik nesnelerin ağırlık merkezlerini bulmaya çalışın ve şeklin ağırlık merkezlerini nasıl etkilediğine karar verin.

VELİ ÖĞRETMEN İPUÇLARI: 

Öğrenciler kitapları veya büyüklüğü sabit olan dikdörtgensel şekildeki diğer nesneleri kullanabilirler. Daha küçük öğrenciler bu uygulamayı 5 adet blokla yapabilirler. Uygulamayı daha çabuk kavrayıp yapabilmeleri içinblok veya nesnelerin biraz daha geniş boyutta olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin yukardaki aşamaları takip etmelerini sağlayıp gözlemleme ve her bloğun denge noktasını kıyaslama yapmalarına olanak verin. Daha büyük öğrencilerle bu uygulamayı yaparken yukardaki yöntemi takip etmelerini sağlayın. Her bir blok dengelendiğinde kalem kullanarak en üstteki bloğun ve altındaki bloğun köşelerini çizdirin tüm bloklar dengelendiğinde mesafeleri ölçtürün ve kıyaslayın. Matematiksel bir model var mıdır?    Kids TryScience deney içeriklerinin Türkçeye çevrilmesi konusundaki desteği için Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.