Ngôn ngữ

An toàn Internet - Giao tiep qua mang xa hoi
Th11 09 2012
Ảnh của Phuong Anh
Nguồn: Phuong Anh
5
Summary Information

Chủ đề: 

Computer Science

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Diversity Indicators:

Grade 6-9 (Ages 11-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Xếp hạng của bạn Không có Average: 5 (3 votes)

Bình luận

Một nội dung thực sự có ích

Ảnh của thaihanguyen

Một nội dung thực sự có ích vô cùng trong điều kiện các mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Các kiến thức hết sức thiết thực và gần gũi. Cảm ơn các bạn đã thiết kế một bài giảng tuyệt vời như thế này