Ngôn ngữ

An toàn Internet - Chơi game trực tuyến an toàn
Th11 09 2012
Ảnh của Phuong Anh
Nguồn: Phuong Anh
5
Summary Information

Chủ đề: 

Computer Science

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Diversity Indicators:

Grade 6-7 (Ages 11-13)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Xếp hạng của bạn Không có Average: 5 (3 votes)

Bình luận

Bài giảng đã đưa ra một nội

Ảnh của thaihanguyen

Bài giảng đã đưa ra một nội dung hết sức cấp thiết hiện nay. Tôi nghĩ bài giảng có thể phù hợp cho cả học sinh lớp 4 hoặc lớp 5. Các giải pháp bài giảng đưa ra hết sức thiết thực và đơn giản, rất có ích cho các em học sinh. Hi vọng các bạn tiếp tục cho ra đời những bài giáng gần với cuộc sống như thế này. Cảm ơn các bạn