Ngôn ngữ

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái_Nguyễn Thị Thu Hà_THCS Phù Linh
Th4 13 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Môi trường, Nhân tố, Sinh thái, Vô sinh, Hữu sinh, Động vật, Thực vật

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Problem Solving
Secondary Research
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào