Ngôn ngữ

Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần_Nguyễn Thị Thư_THCS Quang Tiến
Th4 13 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Thoái hóa, Giao phối, Tự thụ phấn, Động vật, Thực vật

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Secondary Research
Discussion
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào