Ngôn ngữ

Bài 21. Đột biến gen_Trần Thị Hiền_THCS Bắc Phú
Th4 12 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Gen, Tính trạng, ADN, ARN, Protein, Đột biến

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Secondary Research
Planning investigation
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào