Ngôn ngữ

Bài 19. Thân to ra do đâu_Hoàng Thu Hà_THCS Bắc Sơn
Th4 13 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Thân cây, Thực vật, vỏ

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Raising Questions
Secondary Research
Discussion
Teamwork

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào