Ngôn ngữ

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng_Phạm Thị Thanh Nhàn_THCS Tân Dân
Th4 14 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

Gen, tính trạng, ARN, protein, ADN, mARN

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Secondary Research
Discussion
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào