Ngôn ngữ

Bài 16. ADN và bản chất của gen_Đinh Xuân Sáng_THCS Tân Minh B
Th4 12 2016
Ảnh của EC_Center
Nguồn: EC_Center
0
Summary Information

Keywords:

ADN, gen, Nhân đôi, Phân tử, Nucleotit

Chủ đề: 

Biology

Workplace Skills: 

Raising Questions
Secondary Research
Discussion
Teamwork
Independent Thinking

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 9 (Ages 14-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Chưa có phiếu nào