112 Lesson Plans
Th11 09 2012
Source: Phuong Anh
5
Tìm hiểu về Bắt nạt qua mạng, các hình thức phổ biến, ảnh hưởng của Bắt nạt qua mạng và các các biện pháp phòng chống
Th11 09 2012
Source: Phuong Anh
5
Cảnh báo những nguy cơ và tác động xấu khi chơi Game online. Hướng dẫn chơi Game online an toàn và một số lưu ý
Th11 09 2012
Source: Phuong Anh
5
Một số lưu ý khi tham gia mạng xã hội và thực hành cách phản ứng khi gặp vấn đề nảy sinh trên mạng xã hội
Th11 09 2012
Source: Phuong Anh
5
Bài học hướng dẫn các em cách nhận dạng và phòng chống những kẻ lợi dụng các thiết bị công nghệ cao để xâm hại các em
Th4 12 2016
Source: EC_Center
0
Diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I, II
Th4 12 2016
Source: EC_Center
0
Một số loại rễ bị biến dạng
Th4 12 2013
Source: minhhai
0
Tìm hiểu về khoáng sản và các mỏ khoáng sản
Th4 12 2016
Source: EC_Center
0
ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc nào? Bản chất gen và chức năng của ADN
Th4 12 2013
Source: nguyenthieuhoa
5
Thực hành đọc bản đồ (hoăc lược đồ) địa hình tỷ lệ lớn
Th4 12 2013
Source: nguyenthieuhoa
0
Tìm hiểu về các thành phần không khí, các tầng lớp vỏ khí
Th4 11 2013
Source: NongThiChien
0
Khí áp và gió trên Trái Đất
Th4 14 2016
Source: EC_Center
0
Mối quan hệ giữa ARN và protein thông qua việc trình bày được sự hình thành chuỗi axit amin