Eğitimciler için STEM Dersleri ve Kaynakları

Teachers TryScience, öğretmenlere yönelik bir web sitesidir. Bu site, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına olan ilgilerinin artırılması için tasarlanan ücretsiz ve ilgi çekici dersler ile öğretme stratejileri ve kaynakları sunar. Site ayrıca, öğretmenlerin etkili eğitim uygulamalarını tartışmalarına ve paylaşmalarına olanak sağlayan iş birliği araçları içerir. 

 

Ders Planları

Haz 11 2018
Kaynak: ÖRAV
1
Bu derste öğrenciler elektriğin nereden geldiğini araştırır ve farklı enerji kaynakları arasındaki artıları ve eksileri değerlendirirler. Daha sonra “Bir enerji biçimini verimli bir şekilde başka bir enerji biçimine dönüştürebilen bir rüzgar türbinini nasıl tasarlayabiliriz?” sorusuna yanıt vermek üzere elektrik üretimi için kullanılabilecek rüzgar türbinleri tasarlar, bunları test eder ve değerlendirirler. Verilere ve kanıtlara dayalı olarak sözlü ve yazılı argüman veya karşı argümanlar oluştururlar, bunları kullanırlar ve/veya sunarlar.
Haz 08 2018
Kaynak: ÖRAV
1
Bu çalışma; Mühendislik tasarımı sürecine, Sorunların tanımlanması sırasında (sorun çözme), bir tasarımın geliştirilmesine değiştirilmesinde, Tasarımın test edilmesinde, Verilerin gözlenmesi ve toplanmasında, Verilerin analizine ve bunların başka bir tasarım döngüsü gerçekleştirmek için sonuç oluşturmada nasıl kullanıldığına odaklanır. Deneysel tasarımlar kullanılarak rüzgar türbininden elde edilen voltajın en yüksek düzeye çıkarılması hedeflenmiştir...
Haz 05 2018
Kaynak: ÖRAV
1
"Sismograflar Sayesinde Depremi Yakalayın" etkinliği, sismografların altında yatan mühendisliği ve depremlerin doğru şekilde kaydedilmesinde teknolojinin rolünü inceler. Öğrenciler, gündelik eşyalardan basit bir sismograf üretir, sınıfta gerçekleştirilecek bir deprem simülasyonu sırasında sismografı test eder, sonuçlarını değerlendirmek ve bulgularını sınıfa sunmak için ekipler halinde çalışırlar.

Stratejiler ve Eğitici Programlar

1
Haz 08 2018
Kaynak: ÖRAV
1
Öğrencilerimize nasıl sorular sormalıyız?
1
Haz 08 2018
Kaynak: ÖRAV
1
Mühendislik nedir?
1
Haz 08 2018
Kaynak: ÖRAV
1
Stem nedir?

Topluluk

This is a group for discussion of the Teachers TryScience Lesson Plan Workshop.
Community owner: NYSCI

İş Ortakları