ภาษา

โลกย่อส่วน (Biodome)
ก.พ. 01 2017
รูปภาพของ thaiteacherstryscience
Source: thaiteacherstry...
0
สรุปข้อมูล

หัวข้อ: 

โลกวิทยา
ชีววิทยา

เวลาโดยประมาณที่ต้องการ

5-8 ชั่วโมง

ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย

ประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ11-12ปี)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
ยังไม่มีการให้คะแนน