Help

หน้าการช่วยเหลือจะช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสงสัยบางประการในการใช้งานเว็บไซต์ Teachers TryScience หากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการ โปรดติดต่อเรา.

สิทธิประโยชน์ของการลงทะเบียน

การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Teachers TryScience จะช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเตรียมแผนการสอน ได้แลกเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน และเข้าร่วมกลุ่มได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้สอนยังสามารถเก็บแผนการสอนที่สนใจไว้ในกล่องเครื่องมือส่วนตัว (Tool Box)ได้อีกด้วย   

เพิ่มเนื้อหาลงในเว็บไซต์ Teachers TryScience

สร้างแผนการสอน เพิ่มทรัพยากรการสอน  เพิ่มมาตรฐานการสอน สร้างกลยุทธ์ในการสอน

สร้างแผนการสอน

ผ่านขั้นตอนง่ายๆคุณจะสามารถสร้างแผนการสอน โดยการกรอกข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีหัวข้อดังนี้:

  • แผนการสอน "ฉบับย่อ"
  • เป้าหมาย, จุดประสงค์, ข้อกำหนดเบื้องต้น
  • วัสดุ
  • ข้อมูลเบื้องหลัง
  • ขั้นตอน
  • ทรัพยากรภายนอก
  • ประเมินผลและแบบการประเมินผล
  • ส่วนขยาย
  • เครดิต
  • มาตรฐาน

คุณควรเตรียมความพร้อมสำหรับเนื้อหาของคุณล่วงหน้า เพราะคุณจะต้องตัด(cut)และแปะ(paste)เนื้อหาเหล่านั้นลงในรูปแบบการสอนของเว็บไซต์ และโปรดเตรียมรูปภาพ วีดีโอ หรือไฟล์อื่นๆที่จะอัพโหลดสำหรับแผนการสอนด้วย.

เพิ่มทรัพยากรการสอน (ไฟล์แนบ)

หลังจากสร้างแผนการสอน คุณจะสามารถเพิ่มไฟล์หรือเรียกว่าทรัพยากรการสอน (resource)ได้ การอัพโหลดทรัพยากรการสอนสามารถทำได้อย่างง่ายๆ เพียงแค่เลือกไฟล์ที่จะทำการอัพโหลด สำหรับทรัพยากรสอนของแผนการสอนจะปรากฏในแท๊บ "Resources" ที่จะอยู่ข้างกับปุ่ม "Lesson Plan"

สกุลไฟล์ที่สามารถใช้ได้: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, pdf, ppt, pptx, pps, flv, odt, ods, odp, mp3, mov, m4v, m4a, mp4, mpeg, avi, ogg, wmv, ico

เพิ่มมาตรฐานการสอน

ขณะกำลังสร้างแผนการสอน คุณอาจจะต้องเลือกรูปแบบมาตรฐานการสอนสักหนึ่งแบบหรือมากกว่านั้น ตรงส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองรูปแบบ แบบแรกตัดและแปะเอกสารมาตรฐานการสอนลงในส่วนมาตรฐานของแผนการสอนที่เหมือนกันหมด ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากต้องการเพิ่มมาตรฐานการสอนของแผนการสอน แบบที่สอง เลือกว่าจะแสดงมาตรฐานการสอนใดในที่ใด ประเทศใด ขั้นตอนที่สองจะสามารถทำได้หากคุณเพิ่มมาตรฐานการสอนมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน

สร้างกลยุทธ์ในการสอน

หน้ากลยุทธ์ในการสอนเป็นที่รวบรวมเนื้อหาของสมาชิกผู้ใช้ที่มีความตั้งใจที่จะช่วยผู้สอนท่านอื่นๆในการนำแผนการสอนไปใช้ในภาคปฏิบัติผ่านการสอนรูปแบบใหม่ๆ คุณสามารถแชร์แผนการสอนของคุณเองได้โดยการอัพโหลดลงบนหน้ากลยุทธ์ในการสอนนี้

ปรับแต่งเนื้อหาในเว็บไซต์  TryScience Teachers

กล่องเครื่องมือ ข้อมูลส่วนตัว

กล่องเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือคือพื้นที่เก็บแผนการสอน กลยุทธ์การสอน และกลุ่มต่างๆ รวมไปถึงลิงค์ที่คุณทำการเก็บไว้ เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล หากเลือกเนื้อหาในกล่องเครื่องมือ คุณจะไปอยู่ที่หน้ารายละเอียดที่คุณสามารถแชร์ แสดงความคิดเห็น พิมพ์ และ/หรือ ปรับแต่งหน้าเว็บได้

ข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถเข้าถึงหน้าแผนการสอน กลยุทธ์ในการสอน และกลุ่มได้จากหน้าข้อมูลส่วนตัว หากต้องการเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการปรับแต่ง คุณจะเปลี่ยนไปที่หน้ารายละเอียด ในหน้าข้อมูลส่วนตัวคุณยังสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้

บันทึกเนื้อจากผู้สอนท่านอื่นๆ

คั่นหนังสือ/ยกเลิกคั่นหนังสือ

คั่นหนังสือ/ยกเลิกคั่นหนังสือ

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถคั่นหนังสือเก็บแผนการสอนอื่นๆ และกลยุทธ์การสอนอื่นๆ โดยเลือกที่ "Add to my toolbox" หลังจากที่ทำการเก็บไว้แล้ว คุณสามารถลบออกในภายหลังได้โดยเลือกที่ "Unbookmark"

กลุ่มสมาชิก Teachers TryScience

เข้าร่วมกลุ่ม สร้างกลุ่ม

กลุ่ม จะเป็นศูนย์รวมของ การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน กับสมาชิกท่านอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิก Teachers TryScience 

เข้าร่วมกลุ่ม

ในเว็บไซต์ Teachers TryScience นี้มีกลุ่มหลายกลุ่มให้เข้าร่วม เพียงเข้าไปที่หน้ากลุ่ม (Groups) คุณสามารถกดเลือกเข้ากลุ่มที่ตรงกับความสนใจ โดยการกดร้องขอเข้ากลุ่มสมาชิกนั้น การเป็นสมาชิกกลุ่มจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและสามารถมีส่วนรวมในการพูดคุยในกลุ่ม

สร้างกลุ่ม

หากคุณต้องการที่จะสร้างกลุ่มของตัวเอง และชวนสมาชิกที่มีความสนใจคล้ายกันเพือเข้าร่วมกลุ่ม ให้ไปที่หน้า "Groups" และเลือกตัวเลือกสร้างกลุ่ม (Create a Group!