บทเรียนสะเต็มและทรัพยากรเพื่อผู้เรียน

Teachers TryScience คือเว็บไซต์สำหรับผู้สอน ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงบทเรียนเชิงปฏิบัติการที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน พร้อมกับกลยุทธ์ในการสอนและทรัพยากรแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสนุกและสนใจกับวิชาวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M) (STEM) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีระบบที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถประสานและแลกเปลี่ยนการสอนเชิงปฏิบัติได้สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

แผนการสอน

ต.ค. 20 2017
Source: Gap_nursery
0
รูปเรขาคณิต 3 มิติทรงสี่เหลี่ยมจะมีสูตร กว้างxยาวxสูง หรือ กว้างxยาวxลึก
ก.พ. 01 2017
Source: thaiteacherstry...
0
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ/หรือ สังคมศึกษาหรือประวัติศาสตร์โลก
ก.พ. 01 2017
Source: thaiteacherstry...
0
1. แนะนำนักเรียนให้รู้จักไบโอโดมและลักษณะที่สำคัญของไบโอโดม 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้การออกแบบ

กลยุทธ์และการสอน

มิ.ย. 03 2016
Source: Sawai Seesai
0
กิจกรรมยิงเป้าหมาย

กลุ่มสมาชิก

This is a group for discussion of the Teachers TryScience Lesson Plan Workshop.
Community owner: NYSCI

ความร่วมมือ