Languages

An toàn Internet - Xâm hại tình dục qua mạng
Nov 09 2012
Phuong Anh's picture
Source: Phuong Anh
5
Summary Information

Topic: 

Computer Science

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Diversity Indicators:

Grade 6-7 (Ages 11-13)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Comments

Tôi cho rằng bài giảng này

thaihanguyen's picture

Tôi cho rằng bài giảng này cần được phổ biến hơn nữa cho cả lứa tuổi học sinh lớp 4,5 và học sinh lớp 10 vì bài giảng thực sự rất hay và hữu ích. Các vị phụ huynh cũng nên được biết đến nội dung này. Các ví dụ trong bài giảng rất sinh động, các tình huống bài giảng đưa ra rất gần với cuộc sống nên các em học sinh sẽ cực kì hứng thú khi tham gia tiết học này