Languages

An toàn Internet - Giao tiep qua mang xa hoi
Nov 09 2012
Phuong Anh's picture
Source: Phuong Anh
5
Summary Information

Topic: 

Computer Science

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Diversity Indicators:

Grade 6-9 (Ages 11-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Comments

Một nội dung thực sự có ích

thaihanguyen's picture

Một nội dung thực sự có ích vô cùng trong điều kiện các mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Các kiến thức hết sức thiết thực và gần gũi. Cảm ơn các bạn đã thiết kế một bài giảng tuyệt vời như thế này