Languages

An toàn Internet - Bắt nạt qua mạng
Nov 09 2012
Phuong Anh's picture
Source: Phuong Anh
5
Summary Information

Keywords:

Vietnamese

Topic: 

Computer Science

Estimated Time Required:

less than 1 hour

Target Grade (Ages):

Grade 6 (Ages 11-12)
Grade 7 (Ages 12-13)
Grade 8 (Ages 13-14)
Grade 9 (Ages 14-15)

Diversity Indicators:

Grade 6-9 (Ages 11-15)

Tab Wrapper

Your Rating: 

0
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Comments

Một bài giảng thực sự rất hữu

thaihanguyen's picture

Một bài giảng thực sự rất hữu ích, đặc biệt cho lứa tuổi học sinh cấp 2. Nội dung được trình bày logic, rất hấp dẫn người nghe